Научен  комитет

Председател:  доц. д-р Стоян Шишков - Декан на Биологическия факултет

Членове:
чл. кор. проф. дбн Румен Панков – СУ
проф. дбн Диана Петкова – СУБ
проф. дбн Спасимир Тонков – СУ
проф. дбн Яна Топалова – СУ
проф. д-р Светла Петрова – СУ
проф. д-р Христо Гагов – СУ
проф.д-р  Пенка Мончева – СУ
проф. д-р Пламен Митов – СУ
доц. д-р Вяра Маматаркова – СУ
доц. д-р Геновева Начева – СУБ
доц. д-р Анели Неделчева – СУ
доц. д-р Ганка Чанева – СУ
доц. д-р Валентина Ганева – СУ
доц. д-р Светослав Димов – СУ
доц. д-р Анелия Кенарова – СУ
доц. д-р Петя Христова – СУ
доц. д-р Елена Ташева – СУ
доц. д-р Надежда Райчева – СУ

Организационен  комитет

Председател:  проф. д-р Мариела Оджакова – СУ

Членове:
доц. д-р Диляна Николова – СУ
доц. д-р Иван Трайков – СУ
доц. д-р Ася Асенова – СУ
доц. д-р Анита Тошева – СУ
доц. д-р Яна Евстатиева – СУ
доц. д-р Любен Загорчев – СУ
гл. ас. д-р Атанас Грозданов – СУ
гл. ас. д-р Даниел Тодоров – СУ
гл. ас. д-р Деница Теофанова – СУ
гл. ас. д-р Камелия Йотовска – СУ
докторант Теодора Георгиева – СУ
студент Никола  Атанасов – СУ

Секретар:  г-жа Мариана Модрева
Графичен дизайн: г-н Димитър Миланов

FaLang translation system by Faboba